Contact The Championship

Challenge Family GmbH
P.J. Oudweg 41
1314 CJ Almere, The Netherlands

Please contact us here: thechampionship@challenge-family.com

 

VEKOVÉ SKUPINY ŠPORTOVCOV

Otázky týkajúce sa vekových skupín športovcov by mali byť odoslané e -mailom na adresu: thechampionship@challenge-family.com

 

PROFESIONÁLNI ŠPORTOVCI

Otázky profesionálnych športovcov je potrebné zaslať na adresu Challenge Family Professional Athlete Liaison, Belinda Granger, emailom belinda@challenge-family.com