Waiver & Rules

THE CHAMPIONSHIP 2023 je organizovaný podľa pravidiel ITU a pravidiel CHALLENGE FAMILY.

  • Súťažiaci musia vždy dodržiavať pokyny organizátora a policajtov a dávať si pozor na automobilovú dopravu. Každý súťažiaci, ktorý nedodrží pokyny organizátora alebo polície, bude vylúčený z podujatia a bude diskvalifikovaný. Riaditelia pretekov a technickí funkcionári sú oprávnení diskvalifikovať pretekárov
  • Všetci súťažiaci akceptujú toto nariadenie pravidiel automaticky vstupom na Podujatie. Okrem toho musí každý športovec počas registračného procesu potvrdiť všetky pravidlá a podmienky v registračnom systéme.